Praca za granicą i w Polsce – emerytura z dwóch państw w zasięgu ręki

Expander kredyty Szczecin kontakt

Osoby pracujące w różnych krajach Unii Europejskiej i innych państw, z którymi podpisane zostały stosowne umowy mają prawo doświadczenia emerytalnego w każdym z tych państw.

Praca w każdym z poszczególnych państw wlicza się do stażu niezbędnego do uzyskania prawa do emerytury czy renty. Przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego były konieczne, gdyż w niemal wszystkich krajach wspólnoty i państw takich jak Australia, Stany Zjednoczone, Ukraina czy Kanada mają inne zapisy ustawowe dotyczące okresów zatrudnienia i zasad przyznawania świadczeń. Obecnie wypracowany okres w danym kraju umożliwia wystąpienie, bezpośrednio do zakładu zabezpieczenia społecznego w danym państwie lub odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce o wydanie decyzji przyznającej świadczenie w określonej części ułamkowej, zależnej od stażu pracy i wieku obowiązujących w danym państwie zatrudnienia obywatela państw UE. Wszystkie okresy zatrudnienia w danym państwie sumują się. Przepisy zapewniają także zasadę zachowania praw nabytych. Dotyczy to krajów członkowskich UE. Chodzi tu o ewentualne zmiany miejsca zamieszkania. Świadczenia nie mogą być wówczas zawieszane czy zabierane.

Jeśli chodzi wniosek o przyznanie świadczenia należy przedłożyć wypełniony formularz obowiązujący w kraju zatrudnienia wraz z kompletem dokumentów potwierdzający okresy zatrudnienia w dwóch egzemplarzach. Dokumenty nie muszą być tłumaczone – wystarczy, że wniosek wypełniony będzie w języku polskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych we własnym zakresie potwierdza w porozumieniu z instytucją zagraniczną wszelkie dane przedstawione przez wnioskodawcę. Jeśli zostaną spełnione wszelkie formalności prawo do emerytury czy renty będzie należne z tych państw, w jakich odpowiedni staż i wiek pozwalają na wypłatę świadczenia. Za wszelkie transfery i koszty bankowe związane z przekazywaniem wypłaty należnych kwot odpowiadają instytucje ubezpieczeniowe. Zatem świadczeniobiorca nie płaci za to nawet złotówki. Obecnie ZUS w Polsce wypłaca ponad 100 tysięcy świadczeń łączonych, warto więc zadbać, by odpowiednie dokumenty zgromadzić przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe maj 2024
Bezpłatne konta osobiste maj 2024
Najlepsze karty kredytowe maj 2024
Lokaty bankowe oprocentowanie maj 2024

+