Stałe czy zmienne – jakie wybrać oprocentowanie lokat?

Expander kredyty Szczecin kontakt

Coraz bardziej świadomie podchodzimy do tematu oszczędności. Możemy odkładać wolne środki na różne sposoby, najbardziej bezpiecznymi produktami są lokaty. Mimo, że obecnie nisko oprocentowane, są często wybierane z racji gwarancji – tu nie da się stracić. Założenie lokaty to tez żaden problem – jeśli chcemy zdeponować środki w tym banku, w jakim posiadamy konto wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej i określoną kwotę ulokować. Można także znaleźć atrakcyjną ofertę w innym baku – wtedy konieczna będzie wizyta w placówce. Przed podjęciem decyzji warto prześledzić obecny rynek depozytów – oprocentowanie lokat bywa zróżnicowane, dla nowych klientów zwykle banki mają bardziej atrakcyjne propozycje.

W odniesieniu do lokat nie jest wymagana duża wiedza finansowa – wystarczy wiedzieć, na jaki czas ulokować środki, wybrać rodzaj oprocentowania – stałe bądź zmienne, pamiętać o terminie zapadalności lokaty i znać oprocentowanie. Należy zaznaczyć, że z lokaty nie łatwo wypłacić środki przed upływem terminu, na jaki zawarliśmy umowę – rozwiązanie jej przed czasem skutkuje utrata całego wypracowanego zysku.

Jakie oprocentowanie wybrać?

Przy lokatach terminowych oprocentowanie stałe i zmienne ma wady i zalety. Oprocentowanie stałe proponuje się w przypadku lokat krótkoterminowych. Cechuje je stała i niezmienna przez cały okres umowy stopa procentowa, na której podstawie naliczane są odsetki od kwoty, jaką zamrażamy. Łatwo więc już na początku obliczyć, ile zarobimy. Oprocentowanie ustalone w umowie się nie zmieni, można więc być pewnym że dotrzymując zapisów umowy i terminu zysk zostanie nam wypłacony w tejże wysokości.

Oprocentowanie zmienne zależy zwykle od poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej i sytuacji na rynku. Jeśli Rada podnosi stopy procentowe (czego nie odnotowano od kilku kwartałów) to możliwy jest wzrost oprocentowania. Jeśli Rada stopy obniża, zarobimy mniej. Instytucje finansowe już w umowie określają kiedy oprocentowanie może się zmienić. Zwykle to też zmiana wskaźnika inflacji, czy decyzja samej instytucji finansowej. Tak więc przy zmiennym oprocentowaniu nie jest realne określenie ewentualnego zysku (ma na to wpływ wiele czynników, które trudno przewidzieć). Dla znających temat możliwe jest ocenienie ryzyka i ewentualnych kierunków zmian.

Konkludując – jeśli gospodarka ma się dobrze i nabiera rozpędu warto wybrać zmienne oprocentowanie, w przypadku spadku bezpieczniejsze będzie oprocentowanie stałe.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe maj 2024
Bezpłatne konta osobiste maj 2024
Najlepsze karty kredytowe maj 2024
Lokaty bankowe oprocentowanie maj 2024

+