Zaniżone odszkodowania dla rodzin ofiar wypadków

Expander kredyty Szczecin kontakt

W Polsce obserwuje się od lat sytuacje, w których ubezpieczalnie zaniżają wypłaty należnych odszkodowań. Dotyczy to całego segmentu, w tym również polis na życie. Śmierć bliskiej osoby powoduje, że zwykle nie przyglądamy się w żałobie stawkom, jakie firmy ubezpieczeniowe wypłacają osobom uprawnionym. Niestety coraz częściej są one zbyt niskie. Wzrost zainteresowania społeczeństwa tymi sprawami spowodował, że tylko co trzecia osoba w pełni zgadza się z zadośćuczynieniem. Na chwilę obecną brak jest standardów, które ujednoliciłyby wysokości wypłat rodzinom poszkodowanych, choć Komisja Nadzoru Finansowego wydała w tym zakresie rekomendacje dobrych praktyk, które większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje. Brakuje tylko tabeli określonymi stawkami. Dzisiaj sumy zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli mających finał w sądzie mogą być i o 30% niższe niż te ostatecznie orzeczone w trakcie sprawy.

Finalnie powstało, powołane przez KNF, Forum Zadośćuczynień proponujące ustawowe określenie obowiązujących stawek zadośćuczynień. Bez takiego taryfikatora niektóre towarzystwa zaniżają stawki wypłat odszkodowań ograniczając swoje straty.

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że jedynie co trzecia osoba uprawniona jest zadowolona z wysokości wypłaty ubezpieczyciela. Pozostała część składa odwołanie od decyzji, dochodząc przyznania pełnej wysokości zadośćuczynienia przed sądem. Ponad 37% odszkodowań wypłacanych jest po uwzględnieniu odwołania klienta przez firmy ubezpieczeniowe, w drodze ugody. Wyroki sądowe dotyczą 24% spraw. Jest to o tyle opłacalne, że sądy przyznają zwykle nawet o połowę wyższe sumy, niż pierwotnie chciały wypłacić ubezpieczalnie.

Przy pracach nad taryfikatorem wyliczenia kwot zadośćuczynień opierać się będą nie tylko na orzecznictwie, ale i wysokości dotychczas wypłacanych świadczeń. Zatem stawki będą zaniżone w odniesieniu do tego, co można by uzyskać w trakcie postępowania sądowego. Dla przykładu, gdyby taki taryfikator obowiązywał dzisiaj, to stawka za śmierć małżonka/partnera życiowego możliwa do wypłaty uprawnionemu po wyroku sądowym wynosiła by 75 tysięcy zł, a w oparciu o wyroki i dane firmy ubezpieczeniowej mniej, bo 56 tysięcy zł. Oczywiście inne zdarzenia też miałyby niższe stawki.

Niemniej ujednolicenie tych wypłat stanowić może rozwiązanie, którego efektem byłoby zadowolenie stron. Uprawnienie nie mieliby wątpliwości, czy zadośćuczynienie wypłacone było w poprawnej wysokości, a firmy ubezpieczeniowe nie miałyby szans na jakiekolwiek działania niezgodne z prawem i zapisami umowy ubezpieczenia, wprowadzanie w błąd itd.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe czerwiec 2024
Bezpłatne konta osobiste czerwiec 2024
Najlepsze karty kredytowe czerwiec 2024
Lokaty bankowe oprocentowanie czerwiec 2024

+