Konto rodzinne – jak założyć?

Expander kredyty Szczecin kontakt

Wraz z nowelizacją ustawy o Programie 500+, od 20 sierpnia bieżącego roku, banki mogą oferować atrakcyjny produkt bankowy – konto rodzinne.

Celem rachunku rodzinnego jest zabezpieczenie środków otrzymywanych w ramach programu przed egzekucją komorniczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie jest zwolnione spod egzekucji, ale zdarzają się sytuacje, w których inne środki zgromadzone na rachunku dłużnika oraz te z 500+ przekazywane były komornikom na poczet długów. Zatem konto rodzinne, wyodrębnione najczęściej z dotychczas prowadzonego konta osobistego jest rozwiązaniem takich problemów. Środki tam zgromadzone są prawnie chronione od wszelkich działań egzekucyjnych.

Jak to działa?

Jeśli osoba fizyczna jest uprawniona do świadczeń wypłacanych w ramach Programu 500+ czy inne zasiłki (oprócz alimentów) może założyć tzw. konto rodzinne w dowolnym banku. Zasilenie tego rachunku wolnego od egzekucji może pochodzić z: Programu 500+, świadczeń rodzinnych wypłacanych przez MOPS, GOPS i inne instytucje uprawnione, w tym dodatki pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, dodatki rodzinne, porodowe czy świadczenia wychowawcze. Pieniędzmi z tych źródeł można dysponować dowolnie.

W jakim banku założyć konto rodzinne?

Wszystkie banki w Polsce prowadzą tego typu rachunek, więc wybór jest dość duży. Najczęściej rachunek zakładany jest w banku, w jakim mamy obecnie rachunek. Aby takie konto założyć należy podać w banku numery kont i dane organu, z jakiego przekazywane będą środki na ten rachunek, potwierdzone zaświadczeniem z tegoż organu. Co ważne, rachunki rodzinne mają być wolne od jakichkolwiek opłat za ich prowadzenie itp. Dotyczy to także otwarcia konta, wydanych kart płatniczych czy wypłat z bankomatów (przynajmniej tego banku, w jakim zdecydujemy się założyć konto rodzinne). Zatem jeśli posiadamy jakiekolwiek zobowiązania i istnieje zagrożenie egzekucji długów z rachunku bankowego, na jaki wpływają także świadczenia zwolnione ustawowo od potrąceń, warto rozważyć opcję i założyć konto rodzinne, by nie zostać bez środków niezbędnych do podstawowego funkcjonowania całej rodziny.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe kwiecień 2024
Bezpłatne konta osobiste kwiecień 2024
Najlepsze karty kredytowe kwiecień 2024
Lokaty bankowe oprocentowanie kwiecień 2024

+