Straż graniczna zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu

Expander kredyty Szczecin kontakt

W ślad za wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przepisów o ruchu drogowym i zmianami wprowadzanymi do CEPiK 2.0 już niebawem funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdów. Zatrzymanie będzie możliwe w tych samych przypadkach, w jakich zatrzymuje dokument policja. Ma to miejsce wówczas, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego, albo nie spełnia norm w zakresie ochrony środowiska. W ramach aktualizacji bazy CEP konieczne będzie zgłoszenie zatrzymania do bazy.

Obecne przepisy nie dawały strażnikom granicznych takich możliwości. Zatem po stwierdzeniu nieprawidłowości konieczne było wzywanie patrolu Policji, co wydłużało czas postępowania i generowało dodatkowe koszty. Niepotrzebne zamieszanie dotyczyło i funkcjonariuszy obu służb i samego kierującego, choć efekt można było ten sam uzyskać znacznie szybciej. Po zmianach SG będzie miała możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem, zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu MSWiA z 2008 roku. Zmiany te wymuszone zostały niejako zatwierdzonymi już nowelizacjami prawa o ruchu drogowym, najpewniej wejdą w życie z dniem tym samym co Prawo o ruchu drogowym.

Co po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego?

Podobnie jak w przypadku zatrzymania dowodu czy pozwolenia czasowego przez Policję – właściciel, współwłaściciel czy też osoba upoważniona może odzyskać dokument w urzędzie, w jakim pojazd był zarejestrowany po raz ostatni, niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania osoby. Konieczne będzie zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o dopuszczeniu pojazdu do ruchu – nie jest to jednak dokument, który uprawnia do poruszania się pojazdem. Konieczny jest wpis w dowodzie rejestracyjnym z datą kolejnego, wymaganego przepisami przeglądu, zatem po odbiorze dowodu rejestracyjnego trzeba po raz kolejny pojawić się u diagnosty – ważne, że u tego samego, który zrobił przegląd i wydał zaświadczenie do odbioru dokumentów rejestracyjnych auta/motocykla.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe wrzesień 2023
Bezpłatne konta osobiste wrzesień 2023
Najlepsze karty kredytowe wrzesień 2023
Lokaty bankowe oprocentowanie wrzesień 2023

+