Transakcje kartą płatniczą

Expander kredyty Szczecin kontakt

To w jaki sposób należy korzystać z karty płatniczej określa Ustawa o usługach płatniczych. Wedle tej ustawy osoba korzystająca z karty płatniczej powinna stosować się do warunków zawartych w tak zwanej umowie ramowej, Mówi ona między innymi o tym, że właściciel karty powinien zrobić wszystko aby nie dostała się ona w ręce osób trzecich, czyli, że musi on zachowywać wszelkie niezbędne środki ostrożności. Jeżeli zaś dojdzie do kradzieży lub utraty w jakikolwiek inny sposób przedmiotu umowy, wówczas użytkownik ma obowiązek zgłosić to na policję oraz dostawcy usługi (czyli bankowi).

Ważne jest aby przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim gdy odbieramy kartę należy ją podpisać w wyznaczonym miejscu. Numer PIN najlepiej jest zapamiętać. W żadnym wypadku nie wolno zapisywać go na karcie, ani też trzymać go w jej pobliżu. Złym pomysłem jest również zapisywanie go w pamięci telefonu komórkowego. Numer ten powinniśmy znać tylko my i nikt inny. W trakcie dokonywania transakcji nie spuszczajmy z oczu karty, a pokwitowań nie wyrzucajmy w miejscach publicznych. Podczas dokonywania płatności poprzez internet musimy być pewni, że odbywa się ona poprzez bezpieczny protokół.

Również na dostawcy usług spoczywają pewne obowiązki. Musi on nas zapewnić, że wszelkie zabezpieczenia są znane tylko nam i nikomu innemu. Powinniśmy mieć zawsze możliwość dokonania zgłoszenia i zablokowania karty, a także wymiany takiej karty na inną. Ma on też obowiązek zablokować zgłoszoną kartę, aby uniemożliwić korzystanie z niej osobom niepowołanym. Autoryzacji transakcji kartą płatniczą następuje w momencie, gdy użytkownik zatwierdzi ją na przykład kodem PIN, czyli tym samym wyrazi na nią zgodę. Jeżeli jednak do autoryzacji nie doszło, a transakcja została dokonana wówczas ma on prawo zakwestionować ją zgłaszając uprzednio ten fakt dostawcy usługi.

Sprawdź także zestawienia produktów bankowych:
Najtańsze kredyty gotówkowe styczeń 2024
Bezpłatne konta osobiste styczeń 2024
Najlepsze karty kredytowe styczeń 2024
Lokaty bankowe oprocentowanie styczeń 2024

+